AFBUD

Indtil tilmeldingsfristens udløb kan du selv afmelde dig arrangementet ved at logge dig på arrangementet via det tilsendte link i bekræftelsen.

Eventuelle afbud efter tilmeldingsfristens udløb skal meddeles pr. mail til den ansvarlige koordinator på AEU-sekretariatet i så god tid som muligt.

Gebyrfri framelding kan kun ske indtil den oprindelige tilmeldingsfrist.

Ved senere afbud indtil 14 dage før arrangementets start, opkræves 50% af deltagergebyret.

Ved afbud senere end 14 dage før afholdelse opkræves 100% af deltagergebyret.

Pladsen kan indtil 21 dage før arrangementets start overdrages til en anden deltager fra samme universitet, såfremt vedkommende er inden for målgruppen.