AFKLARING MED EGEN LEDER

Planlægningsgruppemedlemmet aftaler selv med egen leder:

• Om vedkommende kan påtage sig arbejdet i planlægningsgruppen.
• Hvor meget og hvordan den pågældende kan bidrage.
• Om honoraret overføres til afdelingen eller udbetales til medlemmet selv.