Aflønning

Aflønning af planlægningsgruppen følger nedenstående principper:

• Bidrager væsentligt til såvel planlægning som afvikling af arrangement over 3 dage: Honorar svarende til 35 undervisningsassistent arbejdstimer.
• Bidrager væsentligt til såvel planlægning som afvikling af arrangement over 2 dage: Honorar svarende til 25 undervisningsassistent arbejdstimer.
• Bidrager væsentligt til såvel planlægning som afvikling af arrangement over 1 dag: Honorar svarende til 12 undervisningsassistent arbejdstimer.
• Bidrager til planlægning og afvikling af meget små aktiviteter: Intet honorar.
• Bidrager med ideer i planlægningsfasen, men deltager ellers på normale vilkår: Intet honorar.
• Konsulenter, der ikke er en del af målgruppen: Honorar aftales.