Aktiviteter

AEU's udbud af kurser, seminarer og konferencer

Kurser

Seminarer

Temadage og netværksmøder

Konferencer

Arrangementer inden for uddannelseskvalitet

Universiteterne i Danmark, DKUNI og AEU sætter de næste år fokus på impact, udsyn og forenkling i forhold til universiteternes arbejde med uddannelseskvalitet og -udvikling.

Alle danske universiteter har opbygget og institutionsakkrediteret kvalitetsorganisationer – men hvad er reelt værdiskabende og kan vi gøre det bedre og mere enkelt?

Der fokuseres både på detailniveau på aktuelle udfordringer (forskningsmonitorering, udlagt undervisning, censore, prøve- og eksamenssystemet, studienævnenes arbejde mm.) samt på overordnet niveau med inspiration fra andre sektorer og internationalt. Alt dette kombineret med dyb faglighed, aktiverende arbejdsformer for deltagerne og prioriterede netværksmuligheder. Formålet er, at deltagerne inspireres og motiveres til fremtidens arbejde med uddannelseskvalitet – og at de opdateres og inspireres med nye viden og relevant praksis.

Der afvikles i perioden 2019-2021 følgende arrangementer inden for det overordnede tema Impact, udsyn og forenkling:

  • december 2019 i Odense: Kvalitetsdag (afholdt - se program)
  • 12. juni 2020 i Vejle: Seminar om uddannelseskvalitet (se program og tilmeld dig her)
  • november 2020 i Odense: Kvalitetsdag (program følger start 2020)
  • 11. juni 2021: Studietur (program og destination følger medio 2020)

Du kan downloade en folder over de to kommende arrangementer her (link følger til oktober).

Planlægningsgruppen for ovenstående arrangementer er:

Annika Yderstræde
Danske Universiteter
Fuldmægtig
Sekretariat
ay@dkuni.dk

Frederik Langkjær
AU
Teamkoordinator
AU Uddannelse - Uddannelsesudvikling og -kvalitet
fl@cas.au.dk

Karin Tovborg Jensen
CBS
Uddannelseskonsulent
Dekansekretariatet for Uddannelse
ktj.edu@cbs.dk

Lotte Lynggaard-Johansen
KU
Specialkonsulent
Uddannelsesservice, Strategi & Politik
llj@adm.ku.dk

Per Æbelø
SDU 
Chefkonsulent
TEK Uddannelse
pabelo@tek.sdu.dk

Tidspunkt(er)
Sted
Deadline
01-01-0001
Pris
Ansvarlig

Tilmeldingsfristen er udløbet, men der muligvis flere ledige pladser. Kontakt venligst for at høre nærmere.