GEAR:DK

Målgruppe
Netværket er et fagligt fællesskab for medarbejdere, der medvirker til implementering af politik og handlingsplaner på universiteterne – det praksisorienterede er i fokus.

Formål
Styrke arbejdet med ligestilling bredt på danske universiteter.

Indhold
Netværket fokuserer på at videndele samt at være handlings-, løsnings- og faktabaseret. Vi deler erfaringer fra vores arbejde med strategiudvikling og –implementering, hvordan tiltag virker, hvordan ledelsen understøttes og engageres og sigter mod at påvirke opadtil i organisationerne.

Udbytte
Ideer og inspiration til arbejdet med ligestilling i deltagernes organisationer.
Input der kan bruges til arbejdet med ligestilling i Danske Universiteter.

Aktiviteter
Netværket samles en gang årligt til et to-dages seminar.
Et seminar bygges op omkring workshops faciliteret af planlægningsgruppen kombineret med key note speakers udefra, ligesom der også er tid til at netværke.

Netværk
Såfremt du gerne vil melde dig ind i GEAR-netværket, bedes du sende en mail til Liv Baisner, baisner@sdu.dk.

Økonomi
GEAR:DK er et netværk under universiteternes samarbejdsenhed AEU (Administrativ Efteruddannelse af Universitetsansatte). AEUs økonomi er baseret på deltagerbetaling for AEUs kurser, seminarer og konferencer. I opstartsfasen vil AEU dække GEAR:DKs udgifter med midler indtjent ved AEUs andre aktiviteter.

Du finder information om næste GEAR:DK arrangement under menuen ‘Arrangementer’.

Planlægningsgruppe
Alex Klinge, CBS, ak.msc@cbs.dk
Inge Liengaard, AU, inli@au.dk
Katja Clausen Toft, DTU, kacto@dtu.dk
Liv Baisner Petersen, SDU, baisner@sdu.dk