INFO TIL PLANLÆGNINGSGRUPPER

Planlægningsgruppens arbejde
Aflønning
Afklaring med egen leder
Rejseafregning