KOMPETENCEMIDLER

Støtte til AEU kurser

Hvad er ”Den Statslige Kompetencefond”?


Den Statslige Kompetencefond kan give støtte til deltagelse i AEU-arrangementer. Dine mulighederne for at få støtte afhænger af, hvilken overenskomst du er ansat efter og dermed, hvilken fodspulje du skal søge.Hvem kan søge Den Statslige Kompetencefond:


OAO (f.eks. HK)
– Støtte til AEU kurser. Ikke til seminarer, konferencer, temadage og lignende.


Centralorganisationen af 2010 – CO10 (f.eks. Prosa og Bioanalytikere)
– Støtte til AEU kurser. Som udgangspunkt ikke støtte til seminarer, konferencer, temadage og lignende. Der kan dog i særlige tilfælde gives dispensation.


Akademikerne: (f.eks. DJØF, DM, IDA)
– Kun støtte til AEU kurser af mere end tre dages varighed.


Det er tilladt, at søge tilskud til kurser efter man har tilmeldt sig. Du skal dog være opmærksom på vilkår for afbud, hvis du får afslag, og det ikke er muligt at få deltagelse bevilliget fra din arbejdsplads.Du kan læse mere om Den Statslige Kompetencefond: https://kompetenceudvikling.dk/fonden/AEU kurser som akademiker kan søge støtte til (f.eks. DJØF, DM, IDA):

Følgende kurser lever op til kravet om, at kurser eller kursusforløb skal have mere end tre dages varighed:

– Basiskursus i uddannelsesledelse ved danske universiteter – 24.-25. april og 22.-23. maj 2023
– Basiskursus i uddannelsesledelse ved danske universiteter – 23.-24. oktober og 20.-21. november 2023
– AC-vejlederuddannelsen: Grundmodul – 14.-16. november og 13.-14. december 2023