Se Netværk

Etablerede netværk:

GEAR:DK - Gender Equality in Academia and Research in Denmark


Netværk under etablering:

Særligt for arbejdsmiljø:

  1. Biologisk Arbejdsmiljø (biosafety, GMO, biologiske agenser)
  2. Ulykkesforebyggelse og beredskab (risikovurdering, sikkerhedsinstruktioner, brug af statistik, evakuering mm.)
  3. Kemisk Arbejdsmiljø og nano-materialer (mærkning, værnemidler, kemikalieaffald, brugsanvisninger, ATEX mm)
  4. Sikkerhed ved feltarbejde
  5. Ergonomi (arbejdsmiljørepræsentantens rolle i forhold til ergonomi)
  6. Systematisk arbejdsmiljøarbejde – bl.a. årlige AM-drøftelser, APV-arbejde, supplerende AM-uddannelse (proces, kommunikation, resultater)
  7. Maskiner (maskinsikkerhed)

Et eller flere af netværkene vil blive oprettet, hvis der viser sig interesse for dem.

Ved oprettelse af et netværk vil medlemmerne selv definere netværket i forhold til type, målgruppe, formål mv. 

Hvis du kunne tænke dig at bidrage til opstart af et af ovenstående netværk eller blot at deltage i, eller har forslag til helt andre netværk, så er du meget velkommen til at kontakte AEU-sekretariatet.