NETVÆRK FOR CHEFSEKRETÆRER

Der har vist sig en stor interesse blandt universiteternes chefsekretærer for et netværk, hvor medlemmerne af netværket kan komme i kontakt med hinanden, chatte mv.

Formål
Formålet er at muliggøre og fremme videndeling og sparring mellem chefsekretærer på de otte danske universiteter og sikre dem en fælles digital platform til dette.

Målgruppe
Netværket er målrettet chefsekretærer, ledelsessekretærer og tilsvarende, dvs. personlige sekretærer hvis primære arbejdsfunktion er administrativ understøttelse og personlig betjening af en chef, f.eks. rektor, prorektor, universitetsdirektør, vicedirektør, områdechef, dekan og institutleder.

Som chefsekretær er du en nøgleperson i afdelingen, og du fungerer som din chefs ’højre hånd’. Du fungerer ofte som bindeleddet mellem ledelsen og de øvrige medarbejdere i afdelingen samt samarbejdspartnere i hele organisationen, og dit arbejde er ofte forbundet med stor fortrolighed. Din titel er ikke så vigtig, det er mere din funktion/faglige rolle, der skal matche målgruppen.

Dine arbejdsopgaver kan være kalenderstyring, rejsebooking, koordineringsopgaver, varetagelse af projekter/arrangementer mv.

Platform
Vi har oprettet en Microsoft Teams-platform: Netværk for chefsekretærer.

Aktiviteter
Der afholdes et to-dages seminar én gang årligt.

Seminardagene bygger på netværks- og relationsdannelse mellem deltagerne, så der vil være rig mulighed for at netværke og sparre med kolleger, der sidder i samme nøglerolle, både fra eget universitet og de øvrige universiteter.

Du finder information om næste seminar under menuen ‘Arrangementer’.

Medlem af netværket
Hvis du ønsker at blive medlem af netværket, bedes du sende en mail til Camilla Windfeld-Lund, camillaf@sdu.dk.

Du vil herefter få adgang til netværket i Microsoft Teams.

Under ’Medlemsliste’, ’Filer’ finder du medlemslisten, som du bedes udfylde med dine kontaktinfo.

AEU – Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte – aeu@sdu.dk