ETABLERING AF NETVÆRK

Netværksfacilitering på tværs af universiteterne
AEU-sekretariatet tilbyder administrativ bistand til etablering og drift af netværk:

• Kontaktgruppe/-person udpeges for hvert netværk og vil stå for den indholdsmæssige del af netværksarbejdet
• Rammer og principper for det enkelte netværk fastlægges i samarbejde med AEU-sekretariatet
• Forslag til netværk modtages gerne af AEU-sekretariatet

Har du fået rigtig meget fagligt udbytte af at være på kursus, seminar eller konference og mødt en masse berigende mennesker, og har du lyst til at mødes med dem igen? Det er nu muligt at danne et netværk i regi af AEU.             

Hvis du kunne tænke dig at bidrage til opstart af et af ovenstående netværk eller blot at deltage i, eller har forslag til helt andre netværk, så er du meget velkommen til at kontakte AEU-sekretariatet.

Se eksisterende netværk

AEU – Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte – aeu@sdu.dk