Praktisk info

Tilmeldingsprocedure

Tilmelding/optagelse vurderes ikke efter "først til mølle" princippet, og tilmelding vil derfor ikke automatisk betyde, at man er optaget.

De enkelte planlægningsgrupper vurderer hver enkelt tilmelding og sammensætter efterfølgende en deltagerliste ud fra følgende:

  • funktion og daglige arbejdsopgaver
  • antal tilmeldte fra den enkelte institution (sikrer at flest mulige institutioner er repræsenteret)


Tilmeldte vil dog få besked hurtigst muligt efter planlægningsgruppens udvælgelse, uanset om vedkommende er optaget eller ikke-optaget.

Tilmelding til AEU's aktiviteter kan udelukkende foregå elektronisk.

Den elektroniske tilmeldingsblanket findes under det kursus, du ønsker at tilmelde dig. 

Godkendelse af deltagelse

Det er deltagerens eget ansvar at sikre sig den fornødne tilladelse til deltagelse i seminaret/kurset inden tilmeldingen foretages. Dvs. at deltageren skal sørge for at have den anvisningsberettigedes tilsagn inden tilmeldingen gennemføres.

Tilmelding

Umiddelbart efter tilmeldingen vil du modtage en mail med besked om tilmelding til seminaret/kurset/konferencen. Såfremt du oplever problemer med at tilmelde dig vores arrangementer, anbefaler vi at du bruger en opdateret browser, da vores hjemmeside understøtter alle nyere browsere. Vi gør opmærksom på, at tilmelding ikke automatisk er ensbetydende med optagelse på det pågældende arrangement.

Betaling af deltagergebyr

På tilmeldingsblanketten skal deltagerens institutions EAN-nr. angives, idet der fremsendes elektronisk faktura efter aktivitetens start. Deltageren bedes sikre sig, at det oplyste EAN nummer er korrekt og gyldigt.

Afbud

Eventuelle afbud skal meddeles til AEU-sekretariatet i så god tid som muligt (pr. mail til den ansvarlige koordinator). Gebyrfri framelding kan kun ske indtil den oprindelige tilmeldingsfrist. Ved senere afbud, indtil 14 dage før arrangementets start, opkræves 50 % af kursusgebyret. Pladsen kan dog indtil 14 dage før arrangementets start overgives til en anden deltager fra samme universitet, såfremt vedkommende er inden for målgruppen. Ved afbud senere end 14 dage før afholdelse opkræves 100 % af kursusgebyret.


Særligt for deltagere fra Færøerne og Grønland

AEU’s bestyrelse har besluttet, at der fra 2015 vil blive opkrævet deltagerbetaling for deltagere fra Grønlands og Færørenes universiteter, da et stigende antal deltagere på fripladser belaster budgettet for udvalgte aktiviteter for voldsomt.