REJSEAFREGNING

Vi dækker:

• Transport og deltagerbetaling for selve aktiviteten (undtagelse er dog arrangementer, hvor der kun bidrages i idéfasen).
• Alle udgifter i forbindelse med planlægningsmøder.

Afregning af rejser, du selv har lagt ud for, sker via zExpense.


Afregning af omkostninger som din arbejdsplads har lagt ud for

Elektronisk faktura sendes til:
Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
SDU HR, Arbejdsmiljø og Udvikling
CVR.nr. 29283958
EAN-nr. 5798000423800, ref. AEU-sekretariatet + navnet på din kontakt på AEU-sekretariatet