REJSEAFREGNING

Vi dækker:

• Transport og deltagerbetaling for selve aktiviteten (undtagelse er dog arrangementer, hvor der kun bidrages i idéfasen).
• Alle udgifter i forbindelse med planlægningsmøder.

Afregning af rejser, du selv har lagt ud for, via zExpense

Afregning af rejser, din arbejdsplads har lagt ud for

Elektronisk faktura sendes til:

Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
HR-service, Organisation & Rekruttering
CVR.nr. 29283958
EAN-nr. 5798000423442, ref. AEU-sekretariatet + navnet på din kontakt på AEU-sekretariatet

AEU – Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte – aeu@sdu.dk