Sekretariatsbetjening

Sekretariatsbetjening

AEU-sekretariatet kan hjælpe med sekretariatsbetjening af møder/events på tværs af universitetssektoren.

 

AEU-sekretariatet bistår med følgende ydelser

 • Forestå afklaring af deltagere pba. tilsendt liste eller formuleret målgruppe
 • Finde mødested enten på et af de deltagende universiteter eller eksternt
 • Udsende Doodle ift. at finde et mødetidspunkt
 • Oprette af digitalt forum og tildeling af rettigheder (såfremt mødedeltagerne skal arbejde i samme dokument eller have adgang til de samme dokumenter og tage beslutninger op til deres møde)
 • Udsende dagsordener og materiale
 • Yde bistand til arrangørgruppen/‐personen
 • Forestå kontakt til værtsuniversitet/kursusstedet mht. lokalefaciliteter
 • Forestå kontakt til kantinen/catering ift. forplejning (inkl. deltagerne med særlige diætbehov)
 • Forestå løbende kontakt til mødefacilitator/vært
 • Opkræve evt. mødegebyr og styrer økonomi
 • Udsende referat
 • Følge løbende op på planlægning af evt. næste møde i gruppen

Der kan aftales yderligere ydelser f.eks. mødefacilitator, referent, opfølgning på konkrete beslutninger osv.

 

Betalingsmodel

Betaling til AEU-sekretariatet aftales konkret, men tager udgangspunkt i nedenstående takster:

Mindre møder (op til 15 deltagere): 5.000 kr.

Større møder eller møder, hvor deltagerkredsen ikke er fastlagt på forhånd (15-40 deltagere): 10.000 kr.

Store møder og konferencer: aftales nærmere