SEKRETARIATSBETJENING


Sekretariatsbetjening
AEU-sekretariatet kan hjælpe med sekretariatsbetjening af møder/events på tværs af universitetssektoren.

AEU-sekretariatet bistår med følgende ydelser

• Forestå afklaring af deltagere pba. tilsendt liste eller formuleret målgruppe
• Finde mødested enten på et af de deltagende universiteter eller eksternt
• Udsende Doodle ift. at finde et mødetidspunkt
• Oprette af digitalt forum og tildeling af rettigheder (såfremt mødedeltagerne skal arbejde i samme dokument eller have adgang til de samme dokumenter og tage beslutninger op til deres møde)
• Udsende dagsordener og materiale
• Yde bistand til arrangørgruppen/‐personen
• Forestå kontakt til værtsuniversitet/kursusstedet mht. lokalefaciliteter
• Forestå kontakt til kantinen/catering ift. forplejning (inkl. deltagerne med særlige diætbehov)
• Forestå løbende kontakt til mødefacilitator/vært
• Opkræve evt. mødegebyr og styrer økonomi
• Udsende referat
• Følge løbende op på planlægning af evt. næste møde i gruppen

Der kan aftales yderligere ydelser f.eks. mødefacilitator, referent, opfølgning på konkrete beslutninger osv.

Betalingsmodel
Betaling til AEU-sekretariatet aftales konkret, men tager udgangspunkt i nedenstående takster:
Mindre møder (op til 15 deltagere): 5.000 kr.
Større møder eller møder, hvor deltagerkredsen ikke er fastlagt på forhånd (15-40 deltagere): 10.000 kr.
Store møder og konferencer: aftales nærmere