TILMELDING

Godkendelse af deltagelse
Det er deltagerens eget ansvar at sikre sig godkendelse og bevilling af midler til deltagelse i arrangementet. Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Deltagergebyr
Deltagergebyret dækker en samlet pakke, og vi tilbyder ikke en reduceret pris ved fravalg af overnatning eller dele af arrangementet.

Tilmelding til kurser
På kurserne er der et begrænset antal pladser. Hvis der er flere tilmeldte end pladser ved udløbet af den oprindelig tilmeldingsfrist vil AEU-sekretariatet i samråd med kursuslederne fordele pladserne ud fra følgende kriterier:

• funktion og daglige arbejdsopgaver
• antal tilmeldte fra den enkelte institution (sikre at flest mulige institutioner er repræsenteret)

Tilmelding/optagelse vurderes dermed ikke efter ’først-til-mølle-princippet’, og tilmelding vil derfor ikke automatisk betyde, at man er optaget. Dog kan ’først-til-mølle-princippet’ gøre sig gældende for enkelte kurser, hvor det så tydeligt vil fremgå af kursusbeskrivelsen.

Tilmeldte vil få besked hurtigst muligt efter udvælgelsen, uanset om vedkommende er optaget eller ikke optaget. Medarbejdere, der tilmelder sig efter den oprindelige tilmeldingsfrist, vil få en plads, hvis der er ledige pladser på kurset.

Tilmelding til seminarer, konferencer, temadage og netværksarrangementer
På de fleste seminarer, konferencer, temadage og netværksarrangementer er der ikke et maks. antal deltagere. Hvis der er et maks. antal deltagere, vil det fremgå tydeligt af beskrivelsen af det pågældende arrangement. Medarbejdere, der tilmelder sig inden for den oprindelige tilmeldingsfrist til et arrangement uden et maks. antal deltagere, vil derfor kunne regne med en plads. Medarbejdere, der tilmelder sig efter den oprindelig tilmeldingsfrist, vil få en plads, hvis der er ledige pladser. For seminarer, konferencer, temadage og netværksarrangementer med et maks. antal deltagere gælder samme vilkår som ved et kursus (se ovenfor).

Tilmelding til webinarer
Ved korte 2-3 t. webinarer vil tilmelding være efter ’først-til-mølle-princippet’.

AEU – Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte – aeu@sdu.dk