TILMELDING

Godkendelse af deltagelse
Det er deltagerens eget ansvar at sikre sig godkendelse og bevilling af midler til deltagelse i arrangementet. Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Deltagergebyr
Deltagergebyret dækker en samlet pakke, og vi tilbyder ikke en reduceret pris ved fravalg af overnatning eller dele af arrangementet.

Tilmelding til kurser
På kurserne er der et begrænset antal pladser. Hvis der er flere tilmeldte end pladser ved udløbet af den oprindelig tilmeldingsfrist vil AEU-sekretariatet i samråd med kursuslederne fordele pladserne ud fra følgende kriterier:

• funktion og daglige arbejdsopgaver
• antal tilmeldte fra den enkelte institution (sikre at flest mulige institutioner er repræsenteret)

Tilmelding/optagelse vurderes dermed ikke efter ’først-til-mølle-princippet’, og tilmelding vil derfor ikke automatisk betyde, at man er optaget. Dog kan ’først-til-mølle-princippet’ gøre sig gældende for enkelte kurser, hvor det så tydeligt vil fremgå af kursusbeskrivelsen.

Tilmeldte vil få besked hurtigst muligt efter udvælgelsen, uanset om vedkommende er optaget eller ikke optaget. Medarbejdere, der tilmelder sig efter den oprindelige tilmeldingsfrist, vil få en plads, hvis der er ledige pladser på kurset.

Tilmelding til webinarer, seminarer, konferencer, temadage og netværksarrangementer
Til alle webinarer, seminarer, konferencer, temadage og netværksarrangementer er der et maks. antal deltagere. Det vil fremgå tydeligt af beskrivelsen af det pågældende arrangement, hvor mange deltagere der er plads til.

Tilmeldingen til disse arrangementer sker efter ’først til-mølle-princippet’. Dvs. at selvom deltagerne tilmelder sig inden for tilmeldingsfristen, er der ikke garanti for, at de kan få en plads til arrangementet.

AEU-sekretariatet vil bestræbe sig på at sikre, at der tilføres flere pladser til arrangementer, hvor efterspørgslen er høj, såfremt der er praktisk mulighed for det og den pædagogiske kvalitet kan fastholdes. Ved alle arrangementer oprettes der en venteliste således at eventuelle ledige pladser, bliver tilbudt til deltagere på ventelisten.