HVAD ER AEU

Hvad er AEU
AEU blev etableret af Danske Universiteter med det formål at udbyde målrettet efteruddannelse til administrativt personale i universitetssektoren samt sikre videndeling mellem universiteterne.

AEU afholder i gennemsnit 40 arrangementer om året – og det spænder lige fra mindre kurser og temadage til store konferencer med flere hundrede deltagere.

Vision
AEU ønsker at være en attraktiv udbyder af efteruddannelse, hvor administrative medarbejdere i universitetssektoren altid kan finde relevant og målrettet kompetenceudvikling af høj kvalitet.

Målsætning
AEU’s målsætning er at udbyde tværgående kompetenceudviklings- og netværksaktiviteter målrettet universitetssektoren. Aktiviteterne udvikles i samarbejde mellem universiteterne, og der er et løbende udbud af høj kvalitet. Kompetenceudviklingsaktiviteterne skal:

• tilføre deltagerne en faglig værditilvækst
• sikre erfaringsudveksling og videndeling
• skabe forudsætningerne for dannelse af faglige netværk

Strategi
• AEU’s aktiviteter sikres løbende udvikling og tilpasning gennem årlig kontakt med udvalg og arbejdsgrupper under Danske Universiteter.
• Aktiviteterne bygger på interkollegial erfaringsudveksling i form af oplæg, workshops o.l., men AEU tilstræber, at der i den enkelte aktivitet også indgår eksterne bidragsydere, der kan tilføre ny viden og nye perspektiver.
• Hvor det er relevant, indbydes repræsentanter fra relevante ministerier/styrelser eller andre centrale samarbejdspartnere som oplægsholdere.
• Der er i hver aktivitet indtænkt hvilke lærings- og undervisningsformer, der er relevante, samt hvordan der kan sikres overførbarhed til deltagernes egen hverdag.

Principper for AEU’s virke
• AEU’s aktiviteter er målrettet de administrative medarbejdere fra medlemmer af Danske Universiteter. Medarbejdere fra andre videregående uddannelsesinstitutioner under samme ministerium kan tilbydes at deltage, når der er plads til det, dog med få undtagelser.
• Formidling af kurser med eksterne konsulenter kan finde sted, når det tilfører en særlig værdi for deltagerne.
• AEU skal hvile på et forsvarligt økonomisk grundlag og tilstræbe at opretholde en egenkapital svarende til ca. 18% af omsætningen. Du kan læse mere om AEU’s forretningsmodel.
• Den enkelte aktivitet skal planlægges, så den hviler økonomisk i sig selv. Aktiviteterne vil i forskelligt omfang bidrage til AEU’s fællesudgifter og til sikring af en økonomisk buffer.

Hvor finder du os?
AEU’s sekretariat er fysisk placeret på SDU i HR-service, Organisation & Rekruttering.

Under Kontakt finder du AEU-sekretariatet – Klik her.

AEU – Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte – aeu@sdu.dk