Skip to main content Skip to footer

Bestyrelsen

Georg Dam Steffensen

Fmd. for bestyrelsen
Universitetsdirektør
ITU

Bitta Nielsen

Studiechef
Studieadministration
CBS

Bestyrelsens udpegning og sammensætning

Formanden for HR-gruppen er samtidig formand for AEU’s bestyrelse. Bestyrelsen består derudover af tre medlemmer, der udpeges for en 4-årig periode af henholdsvis Økonomigruppen, Uddannelsesgruppen og HR-gruppen. Ved udpegningen tages der hensyn til, at bestyrelsen har en bred repræsentation såvel institutionelt som fagligt, samt at der sikres en kontinuitet i bestyrelsen. Genudpegning kan finde sted.