Skip to main content Skip to footer

BI netværk

Målgruppe
Målgruppen er administrative BI folk, som direkte er involveret i udvikling af BI miljøer/modeller eller udarbejdelse af applikationer/rapporter.

Formål
Netværket har til formål at give deltagerne et fagligt forum, hvor generelle BI problematikker kan drøftes, samt skærpe kvaliteten i de universitære BI miljøer, herunder give mulighed for at erfaringsudveksle på tværs af universiteter og områder.

Indhold
Vi fokuserer på vidensdeling omkring emner relateret til BI på de danske universiteter, herunder organisering, tekniske aspekter, dataområder mv.

Udbytte
Viden om hvordan de øvrige universiteter håndterer arbejdet med BI, samt hvilke BI løsninger, der er. Kendskab til, hvilke ressourcer, der er i netværket inden for specifikke BI områder.

Aktiviteter
Et årligt netværksarrangement.

Medlem af netværket
Ønsker du at melde dig ind i BI netværket, bedes du sende en mail til Helle Larsen, helle@sdu.dk

Planlægningsgruppe
Anne Kirstine Krogsgaard Pedersen, KU, Koncern-økonomi, akkp@adm.ku.dk

Michael Ekelund Thorsen, SDU, Indkøb og Udbud, mekt@sdu.dk

Trine Graff, AAU, Fælles service, tgr@adm.aau.dk