Skip to main content Skip to footer

Bestyrelsen

Georg Dam Steffensen

Fmd. for bestyrelsen
Universitetsdirektør
ITU

Bitta Nielsen

Studiechef
Studieadministration
CBS

Steen Harrit Jakobsen

Vicedirektør
AAU

Pia Lyhne

HR Direktør
DTU

Bestyrelsens udpegning og sammensætning

Formanden for HR-gruppen er samtidig formand for AEU’s bestyrelse. Bestyrelsen består derudover af tre medlemmer, der udpeges for en 4-årig periode af henholdsvis Økonomigruppen, Uddannelsesgruppen og HR-gruppen. Ved udpegningen tages der hensyn til, at bestyrelsen har en bred repræsentation såvel institutionelt som fagligt, samt at der sikres en kontinuitet i bestyrelsen. Genudpegning kan finde sted.