Skip to main content Skip to footer

Planlægningsgruppens arbejde

AEU bringer universitetsansatte sammen og fremmer dannelsen af netværk, videndeling og samarbejde på tværs af universiteterne i Danmark. Vi formidler specialviden inden for sektoren og udbyder kompetenceudvikling, der er målrettet medarbejdere, som sidder med ens vilkår, viden og udfordringer.

Alle AEU’s arrangementer er skræddersyet efteruddannelse til universitetssektoren.

Alle AEU’s arrangementer er skræddersyet kompetenceudviklings- og netværksaktiviteter til universitetssektoren, der matcher universiteternes konkrete behov.

Planlægningsgruppemedlemmet aftaler selv med egen leder:
• Om vedkommende kan påtage sig arbejdet i planlægningsgruppen
• Hvor meget og hvordan den pågældende kan bidrage
• Om honoraret overføres til afdelingen eller udbetales til medlemmet selv

Aflønning af planlægningsgruppen følger nedenstående principper:
• Bidrager væsentligt til såvel planlægning som afvikling af arrangement over 3 dage: Honorar svarende til 35 undervisningsassistent arbejdstimer.
• Bidrager væsentligt til såvel planlægning som afvikling af arrangement over 2 dage: Honorar svarende til 25 undervisningsassistent arbejdstimer.
• Bidrager væsentligt til såvel planlægning som afvikling af arrangement over 1 dag: Honorar svarende til 12 undervisningsassistent arbejdstimer.
• Bidrager til planlægning og afvikling af meget små aktiviteter: Intet honorar.
• Bidrager med ideer i planlægningsfasen, men deltager ellers på normale vilkår: Intet honorar.
• Konsulenter, der ikke er en del af målgruppen: Honorar aftales.

Rejseafregning

Vi dækker
• Transport og deltagerbetaling for selve aktiviteten (undtagelse er dog arrangementer, hvor der kun bidrages i idéfasen)
• Alle udgifter i forbindelse med planlægningsmøder

Afregning af rejser, du selv har lagt ud for, sker via zExpense.

Afregning af omkostninger som din arbejdsplads har lagt ud for
Elektronisk faktura sendes til:
Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
SDU HR, Arbejdsmiljø og Udvikling
CVR.nr. 29283958
EAN-nr. 5798000423800, ref. AEU-sekretariatet (navnet på din kontaktperson)