Skip to main content Skip to footer

Hvad er AEU

Formål
AEU er et samarbejde mellem de otte danske universiteter og er organiseret under Danske Universiteter.

Formålet med AEU er at udbyde målrettet efteruddannelse i universitetssektoren, bringe universitetsansatte sammen og fremme dannelsen af netværk, videndeling og samarbejde på tværs af universiteterne.

AEU formidler specialviden inden for universitetssektoren og udbyder kompetenceudvikling, der er målrettet medarbejdere, som sidder med ens vilkår, viden og udfordringer. Dermed bidrager AEU til at skabe værdi og relevans for universiteterne igennem medarbejderne.

AEU afholder årligt en lang række arrangementer, herunder kurser, seminarer, temadage, konferencer og webinarer.

Vision
AEU vil være den foretrukne udbyder af efteruddannelse, kompetenceudvikling og netværksaktiviteter i universitetssektoren.

AEU arbejder målrettet på at tilføre værdi i sektoren ved at udbyde relevante kompetenceudviklings- og netværksaktiviteter, der matcher universiteternes konkrete behov.

AEU har fokus på høj kvalitet i arrangementerne. Dette sker dels via målrettet sammensætning af planlægningsgrupper på tværs af universiteterne, samspil med eksterne oplægsholdere og konsulenter og dels via grundig planlægning samt professionel eksekvering af arrangementerne.

Principper for AEU’s virke
Opbygning af aktiviteter og læringsformer.
Aktiviteterne er bygget op som en blanding af oplæg fra interne og eksterne oplægsholdere kombineret med erfaringsudveksling og refleksion sammen med kolleger i tilsvarende funktioner. Hvor det er relevant, indbydes repræsentanter fra relevante ministerier/styrelser eller andre centrale samarbejdspartnere også som oplægsholdere.

Der er i hvert arrangement indtænkt hvilke lærings- og undervisningsformer, der er relevante, samt hvordan der kan sikres overførbarhed til deltagernes egen praksis.

Målgruppe
AEU’s arrangementer er målrettet ansatte fra medlemmer af Danske Universiteter. Medarbejdere fra andre videregående uddannelsesinstitutioner under samme ministerium kan tilbydes at deltage, når der er plads til det, dog med få undtagelser.

Økonomi
AEU skal hvile på et forsvarligt økonomisk grundlag og tilstræbe at opretholde en egenkapital svarende til ca. 18 % af omsætningen. Den enkelte aktivitet skal planlægges, så den hviler økonomisk i sig selv. Aktiviteterne vil dog i forskelligt omfang bidrage til AEU’s fællesudgifter og til sikring af en økonomisk buffer.

Hvor finder du os?
AEU’s sekretariat er fysisk placeret på SDU i SDU HR, Arbejdsmiljø og Udvikling.

Under Kontakt finder du AEU-sekretariatet – Klik her.