Skip to main content Skip to footer

GEAR:DK - Gender Equality in Research and Academia in Denmark

GEAR (Gender Equality in Research and Academia in Denmark) er et netværk for universitetsansatte, der arbejder med ligestilling, diversitet og inklusion. 

Formål og aktiviteter
Netværkets formål er at styrke og professionalisere arbejdet med ligestilling, diversitet og inklusion bredt på danske universiteter.

Konkret har netværket fokus på:
• Videndeling og erfaringsudveksling på tværs af sektoren
• Handlings-, løsnings- og faktabaseret sparring med kolleger
• Faglig opkvalificering og inspiration, bl.a. via key-notes fra ind- og udland

Netværket mødes årligt til et seminar og kan mødes i løbet af året, når det er relevant, f.eks. til onlinemøder.

Det årlige seminar forberedes af 4-5 GEAR-medlemmer i en planlægningsgruppe. Seminaret strækker sig over to dage, og tidligere emner har bl.a. været:
• Udvikling og implementering af ligestillingsplaner og Horizon Eurpoe-kravet om Gender Equality Plans
• Hvordan kan lederen understøttes og engageres i ligestillingsarbejdet
• Integration af “the gender dimension” i forskning og uddannelse
• Data og ledelsesinformation
• Input til Danske Universiteters arbejde med at fremme diversitet, bl.a. i forlængelse af den sektorfælles ambition om at fremme diversitet blandt forskere og studerende for at få alle talenter i spil (Viden skaber Danmark)

Forankring og økonomi
GEAR er et netværk under universiteternes samarbejdsenhed AEU (Administrativ Efteruddannelse af Universitetsansatte).

Kontakt
Hvis du ønsker at høre mere om netværket, kan Liv Baisner Petersen kontaktes på baisner@sdu.dk eller mobil: 24666873.

Planlægningsgruppe
Alex Klinge, CBS, ak.msc@cbs.dk
Hanne Johansen, AU, hannejohansen@au.dk
Katja Clausen Toft, DTU, kacto@dtu.dk
Liv Baisner Petersen, SDU, baisner@sdu.dk