Skip to main content Skip to footer

Godkendelse af deltagelse
Det er deltagerens eget ansvar at sikre sig godkendelse og bevilling af midler til deltagelse i arrangementet. Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Deltagergebyr
Deltagergebyret dækker en samlet pakke, og vi tilbyder ikke en reduceret pris ved fravalg af overnatning eller dele af arrangementet.

Tilmelding til kurser
På kurserne er der et begrænset antal pladser. Hvis der er flere tilmeldte end pladser ved udløbet af den oprindelig tilmeldingsfrist, vil AEU-sekretariatet i samråd med kursuslederne fordele pladserne ud fra følgende kriterier:
• Funktion og daglige arbejdsopgaver
• Antal tilmeldte fra den enkelte institution (sikre at flest mulige institutioner er repræsenteret)

Tilmelding/optagelse vurderes dermed ikke efter ’først-til-mølle-princippet’, og tilmelding vil derfor ikke automatisk betyde, at man er optaget. Dog kan ’først-til-mølle-princippet’ gøre sig gældende for enkelte kurser, hvor det så tydeligt vil fremgå af kursusbeskrivelsen.

Tilmeldte vil få besked hurtigst muligt efter udvælgelsen, uanset om vedkommende er optaget eller ikke optaget. Medarbejdere, der tilmelder sig efter den oprindelige tilmeldingsfrist, vil få en plads, hvis der er ledige pladser på kurset.

Tilmelding til webinarer, seminarer, konferencer, temadage og netværksarrangementer
Til alle webinarer, seminarer, konferencer, temadage og netværksarrangementer er der et maks. antal deltagere. Det vil fremgå tydeligt af beskrivelsen af det pågældende arrangement, hvor mange deltagere der er plads til.

Tilmeldingen til disse arrangementer sker efter ’først til-mølle-princippet’. Dvs. at selvom deltagerne tilmelder sig inden for tilmeldingsfristen, er der ikke garanti for, at de kan få en plads til arrangementet.

AEU-sekretariatet vil bestræbe sig på at sikre, at der tilføres flere pladser til arrangementer, hvor efterspørgslen er høj, såfremt der er praktisk mulighed for det, og den pædagogiske kvalitet kan fastholdes. Ved alle arrangementer oprettes der en venteliste, således at eventuelle ledige pladser bliver tilbudt til deltagere på ventelisten.

Fakturering
Elektronisk faktura vil blive fremsendt efter afholdelse af arrangementet.

Støtte til AEU kurser
Hvad er ”Den Statslige Kompetencefond”?
Den Statslige Kompetencefond kan give støtte til deltagelse i AEU-arrangementer. Dine muligheder for at få støtte afhænger af, hvilken overenskomst du er ansat efter og dermed, hvilken fondspulje du skal søge.

Hvem kan søge Den Statslige Kompetencefond
OAO (f.eks. HK):
• Støtte til AEU kurser. Ikke til seminarer, konferencer, temadage og lignende.

Centralorganisationen af 2010 – CO10 (f.eks. Prosa og Bioanalytikere):
• Støtte til AEU kurser. Som udgangspunkt er der ikke støtte til seminarer, konferencer, temadage og lignende. Der kan dog i særlige tilfælde gives dispensation.

Akademikerne: (f.eks. DJØF, DM, IDA):
• Kun støtte til AEU kurser af mere end tre dages varighed.

Det er tilladt, at søge tilskud til kurser efter man har tilmeldt sig. Du skal dog være opmærksom på vilkår for afbud, hvis du får afslag, og det ikke er muligt at få deltagelse bevilliget fra din arbejdsplads.

Du kan læse mere om Den Statslige Kompetencefond her.

AEU kurser som akademikere kan søge støtte til (f.eks. DJØF, DM, IDA)
Eksempler på kurser der lever op til kravet om, at kurser eller kursusforløb skal have mere end tre dages varighed

  • AC vejlederuddannelsen
  • Universiteternes kursus i uddannelsesledelse
  • AEU's projektledelsesuddannelse for TAP – Hvis man tager mindst to af de tre moduler som et kursusforløb