Skip to main content Skip to footer

ForretningsmodelAEU’s forretningsmodel og principper for aflønning
AEU er en samarbejdsorganisation dannet af de danske universiteter, der har til formål at udbyde efteruddannelse for medarbejdere i universitetssektoren.

AEU har ingen fast bevilling fra de deltagende universiteter. Økonomien er derfor baseret på deltagerbetaling på AEU’s konferencer, seminarer, temadage og kurser. AEU’s sekretariat er placeret i SDU HR. SDU’s kompensation for de faktiske udgifter ved drift af sekretariatet aftales årligt med AEU’s bestyrelse.

Bestyrelsen lægger årligt budget for AEU’s samlede økonomi efter det princip, at den samlede økonomi skal balancere på lang sigt, at ingen arrangementer må budgetteres med et underskud, men at det er i orden, at der er forskel på, hvor stort bidrag de enkelte aktiviteter giver til de faste udgifter, herunder til AEU-sekretariatet.

Alle universiteter bidrager med oplæg, workshops, medlemskab af planlægningsgrupper o.lign. Vi arbejder ud fra nogle principper for honorering af dette arbejde, hvor vi giver et beskedent honorar som tak for indsatsen.

Planlægningsgruppe
En række af AEU’s aktiviteter har en planlægningsgruppe.

Deltagere i en planlægningsgruppe er normalt erfarne repræsentanter fra aktivitetens målgruppe.

Planlægningsgruppens medlemmer modtager et honorar for arbejdsindsatsen efter nedenstående model.

Planlægningsgruppemedlemmet aftaler selv med egen leder:
• Om vedkommende kan påtage sig arbejdet i planlægningsgruppen.
• Hvor meget og hvordan den pågældende kan bidrage.
• Om honoraret overføres til afdelingen eller udbetales til medlemmet selv.

Aflønning af planlægningsgruppens medlemmer følger nedenstående principper:

• Bidrager væsentligt til såvel planlægning som afvikling af arrangement over 3 dage: Honorar svarende til 35 undervisningsassistent arbejdstimer.
• Bidrager væsentligt til såvel planlægning som afvikling af arrangement over 2 dage: Honorar svarende til 25 undervisningsassistent arbejdstimer.
• Bidrager væsentligt til såvel planlægning som afvikling af arrangement over 1 dag: Honorar svarende til 12 undervisningsassistent arbejdstimer.
• Bidrager til planlægning og afvikling af meget små aktiviteter: Intet honorar.
• Bidrager med ideer i planlægningsfasen, men deltager ellers på normale vilkår i arrangementet: Intet honorar.

Konsulenter, der ikke er en del af målgruppen: Honorar aftales.

Følgende udgifter dækkes:
• Transport og deltagerbetaling for selve aktiviteten (undtagen arrangementer, hvor der kun bidrages i idéfasen).
• Alle udgifter i forbindelse med møder og almindelig forberedelse.

Oplægsholdere og andre bidragydere
Oplægsholdere, der bidrager med et oplæg, vil blive tilbudt følgende:
• Honorar eller vingave efter aftale.
• Dækning af rejseudgifter.
• Gratis deltagelse på dagen for oplægget.