Skip to main content Skip to footer

God læring

Vi har i AEU stort fokus på, at du som deltager altid får noget brugbart med hjem fra vores aktiviteter og allerhelst noget, som du kan anvende i din daglige opgaveløsning.

Vi arbejder løbende på at skabe de bedste rammer for din læring og for at sikre, at du kan overføre den nye viden til din dagligdag. For os handler god læring nemlig ikke kun om at lære, men også om at du kan anvende det lærte i praksis – og derved skabe positive forandringer på din arbejdsplads, når du vender tilbage fra deltagelse i en af vores aktiviteter.

God læring er for os kendetegnet ved:

Praksisnærhed og brug af erfaringer
AEU’s aktiviteter er planlagt af universitetsansatte, og det giver en unik mulighed for at sikre, at programmet tager udgangspunkt i konkrete udfordringer og relevante erfaringer fra din og de øvrige deltageres dagligdag:
• Sammenhæng mellem fagligt indhold og universiteternes praktiske opgaveløsning
• Inddragelse af deltagernes erfaringer og egen virkelighed
• Rum til sparring og udveksling af erfaringer på konkrete problemstillinger

Didaktisk opmærksomhed og meningsfulde læringsaktiviteter
Vi tilbyder individuel sparring til planlægningsgrupperne i forhold til at sikre den gode læring og kommer gerne med input til nye læringsaktiviteter:
• Tilrettelæggelse af den bedste læringsproces i forhold til formål og målgruppe
• Rød tråd og faglig progression mellem de enkelte elementer i aktiviteten
• Variation af undervisningsformer
• Inddragelse af digital læring og online aktiviteter, hvor det skaber værdi

Transfer er tænkt ind i aktiviteterne
Transfer handler om at overføre noget, der er lært i én sammenhæng (AEU-aktivitet) til en anden sammenhæng (den daglige opgaveløsning).

Vi arbejder løbende på at udvikle og implementere transfer-fremmende elementer i planlægningen af de enkelte aktiviteter:
• Praksisnære øvelser
• Inddragelse af konkrete og praktiske cases i forløbet
• Individuelle refleksionsøvelser om egne forventninger til deltagelse på aktiviteten
• Understøttelse af deltagers dialog med egen leder om implementering af ny viden og læring

Fokus på brugeroplevelsen
For os er det vigtigt, at du som deltager møder god service og arrangementer af høj kvalitet.
Gode oplevelser giver nemlig også øget læring:
• Skarpe kursusbeskrivelser, der tydeligt viser indhold og udbytte
• Relevant og tilpasset information fra AEU-sekretariatet og undervisere før og efter aktiviteten
• Tæt samarbejde med konferencestederne om at skabe de bedste fysiske rammer og tilgodese individuelle behov
• God energi og højt engagement hos undervisere og oplægsholdere